Blog > Komentarze do wpisu
14 września 2011 r.

 

Czytelnik pyta mnie o „życie towarzyskie i salony polityczne emigracji”. Rzecz jasna idzie polską emigrację w Paryżu po drugiej wojnie światowej!!! Szeroki temat!! Postaram się regularnie nawiązywać doń w tym mym dzienniku. Gdy idzie o salony polityczne, to od ręki wymienię kolejne mieszkania mego ojca, kolejne lokale „ambasady Wolnej Polski”. Pamiętam nieustające spotkania np. domu w Chaville, jaki ojciec mój wynajmował w pierwszych latach po wojnie.

Bywało tam wielu rodaków z emigracji paryskiej, z Londynu, także z kraju. Toczyły się tam debaty polityczne. Ścierały się różne poglądy. W Chaville poznałem Józia Czapskiego, także jego siostrzeńców: Lula i Jerzyka Łubieńskich. W Chaville mieszkała z nami ma siostra Basia i jej mąż Włodek Ledóchowski, b. oficer 6-tki, inżynier i pisarz, wówczas działacz NiD-u, w  związku z czym licznie bywali u nas  paryscy i londyńscy Nid-owcy. Pamiętam, jak Włodek mi opowiadał, że na jakimś polskim balu pewna piękna rodaczka imienia Zofia natarczywie go o struktury NiD-u wypytywała. Później nasi „Dwójkarze” Włodkowi potwierdzili, że szło o osobę związana z „warszawskim wywiadem”... W Chaville odwiedzało nas sporo osób z kraju...Kilka tygodni tam u nas spędziła Julia z Lubomirskich Morawska, ciotka bardzo przeze mnie kochana. Jej wizyta u nas budziła pewne zainteresowanie. W naszym salonie pojawiali się różni krewni i ogólnie rodacy chcący zasięgnąć jej opinii, zastanawiający się, czy wracać do kraju. Ciotka rad nie udzielała. Jednak można było wyczuć, iż jest zdania, że młodzi winni na Zachodzie studiować... Ciotka przyjechała tu m.in. by starać się o odzyskanie jakichś dóbr jej rodziny w Egipcie. Ale właśnie wtedy władze tam objął Nasser  i nic z odzyskiwania nie wyszło!!! Z kraju w Chaville odwiedzał nas też błyskotliwie inteligentny profesor Zbigniew Makarczyk. Wrócił on do kraju, choć wyraźnie zdawał sobie sprawę, iż może nadejść ewolucja w fatalnym kierunku. Optymistą był natomiast inny przyjezdny z kraju Tadeusz Chromecki, przed wojna szef formacji młodej kadry w MSZ-ecie, a w owych, zaraz powojennych latach dyrektor departamentu w warszawskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych... (Chromecki został skazany w kilka lat później na 12 lat więzienia). W Chaville jak już zaznaczyłem bywało sporo osób z kraju. Wówczas, przed r. 1948 ludzie jeszcze się mniej bali niż później. Prawdziwy salon polityczny „działał”  też w następnym lokalu naszej ambasady Wolnej Polski na 20 bd Maillot w Neuilly. Bywali tam obok Polakow takich jak Minister Aleksander Kawałkowski; ambasadorowa Helenusia Chłapowska, radca Wiesław Dąbrowski, Profesor Zygmunt  Lubicz-Zaleski Leon Radziwiłł, Jul Tarnowski - liczni cudzoziemcy Węgrzy jak Baron Radwansky i Minister Paul de Auer, oraz redaktor baronowa Lilly de Dobelhoff, Litwini, np. poseł Backis, Rumuni, Łotysze tacy jak minister Groswald oraz rzecz jasna wielu francuskich przyjaciół Wolnej Polski. Pamiętam wielogodzinne spotkania, ciekawe debaty… Później to samo miało miejsce w naszym mieszkaniu na 174, rue de l'Universite... Ale dość na dziś. Do tego (ogromnego) tematu będę jeszcze często wracał!!

środa, 14 września 2011, maciej.dzierzykraj-morawski

Polecane wpisy

  • Widziane z Paryża 261/2016

    Kolejne dzienniki (od 1 stycznia 2017 r.) ZOBACZ WIĘCEJ...  Przed chwilą o godzinie 9-tej rano byłem świadkiem w jednej z kawiarni przy avenue de Versai

  • Widziane z Paryża 260/2016

    Ceniony profesor dr. hab Aleksander Woźny, znawca najnowszych dziejów Polski nawiązuje do mego boju o otoczenie patriotycznym szacunkiem naszej DYPLOMACJI EMIGR

  • Widziane z Paryża 259/2016

    Wczoraj Mariusz Kubik przekazał mi ciekawą książkę! Żywe, zabawne, pełne dowcipu, lecz równocześnie przynoszące bardzo nowe i - powiedziałbym - odkrywcze spojrz


© Maciej Morawski
Paryż - Warszawa 2007-2019
All rights reserved

Administracja serwisu:

Mariusz Kubik

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Stowarzyszenie RWE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.plMateriały - zdjęcia, teksty, multimedia, elementy grafiki, zawarte na niniejszej stronie i jej podstronach chronione są prawem autorskim (na mocy: Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).