sobota, 20 lutego 2016

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW,
WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGOadres korespondencyjny:

skrytka pocztowa 64
PL 00-955 Warszawa 15
POLAND

e-mail: stowarzyszenie.rwe@gmail.com
strona internetowa: www.wolnaeuropa.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wolnaeuropa


Prezes Honorowy:

† Jan Nowak-Jeziorański (Annandale, USA - Warszawa; od 1995 do 2005 r.)

† Władysław Bartoszewski (Warszawa; od 2009 do 2015 r.)

   Maciej Morawski (Paryż)
 

Prezes Zarządu:

† Alina Perth-Grabowska (od 1995 do 2006 r.)

   Mariusz Kubik

czwartek, 07 stycznia 2016
Lechosław Gawlikowski gościem Klubu im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café (20 stycznia 2016 r., godz. 18.00)

 


Spotkanie z Lechosławem Gawlikowskim i Jego Gośćmi, po ukazaniu się nowej książki pt.: "Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe" (Instytut Studiów Politycznych PAN - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015).

Głos zabrali: Lechosław Gawlikowski oraz: Tadeusz Fredro-Boniecki, Rafał Habielski, Anna Mieszkowska, Maciej Morawski, Teresa Potulicka-Łatyńska, Krzysztof Rutkowski, Jacek Taylor, Violetta Wejs-Milewska i inni. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2016 r. (środa) w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café), w Warszawie.
 

Zobacz więcej:
 

1) Strona poświęcona spotkaniu
 

2) Wydarzenie na Facebooku

środa, 20 maja 2015
Maja Komorowska odczytała teksty Władysława Bartoszewskiego (25.05.2015 r., godz. 18.00)

niedziela, 26 kwietnia 2015
wtorek, 30 sierpnia 2011
Moja praca w Radio Wolna Europa/Stowarzyszenie im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

... W roku 1965 stałem się etatowym pracownikiem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, korespondentem informacyjnym. Jak wynika z listów Jana Nowaka do mnie oraz z książki Kazimierza Zamorskiego, zaliczano mnie do grona najlepszych korespondentów. Dostarczałem informacje o tym, co zachodzi w Polsce, m.in. o walkach frakcyjnych wewnątrz PZPR, o sporach, jakie toczyły się na szczytach partii ...

Mój dzień pracy w paryskim biurze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

© Fot. Archiwum Macieja Morawskiego

.

... Źródłem informacji byli ludzie przyjeżdżający z kraju. Były ich setki, po 1956 roku mogli przecież opuszczać Polskę. Widywałem wielu pisarzy, w tym Jerzego Andrzejewskiego, Pawła Hertza (który był dalekim krewnym Zygmunta Hertza z paryskiej "Kultury"). Wszystko to pozwoliło mi wytworzyć sobie dobry obraz tego, co zachodzi w Polsce.

 


Niepełny skład paryskiego biura RWE: Tadeusz Parczewski, płk Marian Czarnecki, Maciej Morawski

© Fot. Archiwum Macieja Morawskiego

Wiadomości otrzymywaliśmy także od skłóconych frakcji w Polsce. Kiedyś nawet mieliśmy podejrzenia, że coś podsyła nam między innymi Mieczysław Moczar. Później dowiedziałem się, że przez długie lata czołowym współpracownikiem Radia Wolna Europa był cudowny człowiek, Władysław Bartoszewski. Spotykając go w 1983 roku w Paryżu, nie wiedziałem, że był on przez długie lata jednym z czołowych tajnych doradców Nowaka. Dostawałem też informacje za pośrednictwem Piotra Jeglińskiego, który był w Paryżu przedstawicielem lubelskiej grupy „Spotkania". Owe wiadomości przychodziły do Jeglińskiego w mikrofilmach, ukryte w okładkach książek wysyłanych przez lubelską grupę „Spotkań" ....


.

.

... Pod koniec lat 80. zacząłem nagrywać rozmowy telefoniczne z Polską. Z Paryża łatwiej było się dodzwonić do kraju niż z Monachium. Wówczas już wielu ludzi zgadzało się rozmawiać z nami, udzielać mi wywiadów. Nagrywałem rozmowy z Bronisławem Geremkiem, Adamem Michnikiem, Marcinem Libickim, wielokrotnie z Lechem Wałęsą. Pamiętam świetne wypowiedzi Donalda Tuska, ale też ludzi innych orientacji. Na przykład dobrych wywiadów udzielał mi Włodzimierz Cimoszewicz ...

.Podczas jednej z rozmów z Lechem Wałęsą

© Fot. Archiwum Macieja Morawskiego

 

 

Strona internetowa naszego Stowarzyszenia.

Jego pierwszym prezesem honorowym był Jan Nowak-Jeziorański,
a założycielką, w 1994 roku, po zakończeniu nadawania
Rozgłośni Polskiej RWE z Monachium - Alina Perth-Grabowska.

Teraz prowadzimy go w gronie dawnych pracowników
i młodych entuzjastów,
pasjonatów historii
naszej monachijskiej Rozgłośni.
W Radio Café  przy ulicy Nowogrodzkiej 56 w Warszawie

do dziś odbywają się nasze spotkania...

 

© www.wolnaeuropa.pl

wtorek, 08 marca 2011
piątek, 17 lipca 2009
Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego - stowarzyszenie zawiązane 21 czerwca 1994 r. w Poznaniu, podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami, pod nazwą "Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa".

Historia i działalność Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie zainaugurowało oficjalnie swą działalność w czerwcu 1995 r. w Warszawie, organizując spotkanie poświęcone publikacji "Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa" (wybór tekstów: Alina Perth-Grabowska, Bogdan Żurek; red. Andrzej Dusza, Krzysztof Dobrecki; Wydawca: "Przegląd Koniński" na zlecenie Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, 1995, ISBN 83-904-2120-8). Prezesem Honorowym Stowarzyszenia został Jan Nowak-Jeziorański, pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium, a Sekretarzem Wykonawczym Alina Perth-Grabowska - publicystka, dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE i komentatorka wydarzeń polityczno-społecznych na falach radiowych i łamach czasopism w Polsce i za granicą.

Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005)

3 maja 1997 r. - w 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim - przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie otwarto lokal Radio Café, pełniący zarówno rolę miejsca spotkań, czy organizowania debat publicznych, jak też gromadzący bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej RWE i jej pracowników. Na ścianach lokalu znajdują się fotografie i pamiątki z historii RWE, w tym m.in. miniatura orła, która wisiała przez kilkadziesiąt lat na ścianie pokoju konferencyjnego RWE oraz gong, który służył od początku istnienia Rozgłośni do zapowiadania dzienników radiowych. Są tam ponadto "antyradiowe" karykatury publikowane w Polsce w okresie PRL-u.

W ciągu dziewięciu lat w Radio Café zorganizowano ponad sto debat dotyczących najważniejszych zagadnień transformacji ustrojowej dokonującej się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Gośćmi debat i paneli byli m.in. Leszek Balcerowicz, Władysław Bartoszewski, Jacek Bocheński, Włodzimierz Borodziej, Jerzy Buzek, Mirosław Chojecki, Karl Dedecius, Maciej Drygas, Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Bronisław Geremek, Robert Gliński, Józefa Hennelowa, Jerzy Jedlicki, Jacek Kaczmarski, Ryszard Kaczorowski, Leon Kieres, Witold Kieżun, Jerzy Koźmiński, Marcin Król, Waldemar Kuczyński, Witold Kulesza, Zbigniew Lewicki, Olgierd Łukaszewicz, Paweł Machcewicz, Janusz Maciejewski, Włada Majewska, Tadeusz Mazowiecki, Arnold Mostowicz, ks. Stanisław Musiał, Daria Nałęcz, Jan Nowak-Jeziorański, Andrzej Paczkowski, Julia Pitera, Jerzy Pomianowski, Jan Maria Rokita, Andrzej Rzepliński, Radosław Sikorski, Tomasz Szarota, Bohdan Tomaszewski, Teresa Torańska, Jan Tyszkiewicz, Leopold Unger, Andrzej Wajda, Piotr Wojciechowski, Krystyna Zachwatowicz. Spotkania te były transmitowane w Programie I Polskiego Radia, na falach którego ukazywał się cykl "Z archiwów RWE". Powstała także pierwsza polska strona internetowa o Rozgłośni Polskiej RWE "www.wolnaeuropa.pl", będąca łącznikiem pomiędzy rozproszonymi po świecie byłymi pracownikami RWE, a jednocześnie źródłem informacji o Rozgłośni.

Po śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego (styczeń 2005 r.) i Aliny Perth-Grabowskiej (czerwiec 2006 r.) Stowarzyszenie przez trzy lata nie prowadziło działalności. W 2009 r. wznowiło swą aktywność, zmieniając nazwę na "Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego".

Stowarzyszenie stawia sobie za cel ochronę i zachowanie w działalności publiczno-społecznej tego, co zawsze stanowiło ideał Radia Wolna Europa i dyrektora Rozgłośni Polskiej Jana Nowaka-Jeziorańskiego - kultywowanie tradycji związanych z Rozgłośnią RWE i jej 42-letnią działalnością, propagowanie w Polsce tradycji dziennikarstwa wolnego, niepodległego i demokratycznego, a także działanie na rzecz przestrzegania zasad kodeksu etyki dziennikarskiej. Popularyzuje rolę i znaczenie niezależnych mass-mediów w budowie demokratycznego państwa. Organizuje w lokalu Radio Café w Warszawie wykłady i debaty publiczne. Pragnie też współpracować merytorycznie z ośrodkami naukowymi i kulturalnymi w zakresie kultywowania pamięci o osobie i dokonaniach Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

Strona internetowa naszego Stowarzyszenia.

Jego pierwszym prezesem honorowym był Jan Nowak-Jeziorański,
a założycielką - Alina Perth-Grabowska.

W Radio Café  przy Nowogrodzkiej 56 w Warszawie

do dziś odbywają się nasze spotkania...

© www.wolnaeuropa.pl


Członkowie Stowarzyszenia:

Od 1995 r. członkami Stowarzyszenia byli i są m.in.: Jarosław Abramow-Newerly, Paweł Adamowicz, Marcin Barcz, Władysław Bartoszewski, Witold Bereś, Jacek Bocheński, George Bożekowski, Stefan Bratkowski, Krzysztof Burnetko, Andrzej Chomiński-Martin, Danuta Pacyńska-Drzewińska, ks. Marian Falenczyk SAC, Halina Flis-Kuczyńska, Andrzej Friszke, ks. Jerzy Galiński CSsR, Rafał Habielski, Adolf Juzwenko, Jacek Kaczmarski, Basil Kerski, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, Anatol Kobyliński, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Janusz Krasny-Krasiński, Waldemar Kuczyński, Zdzisław Kudelski, Jarosław Kurski, Santos Liszko, Józef Lebenbaum, Jan Filip Libicki, Marcin Libicki, Piotr Libicki, Włada Majewska, Władysław Minkiewicz, Maciej Dzierżykraj-Morawski, Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, Tadeusz Nowakowski, Jan Ordyński, Alina Perth-Grabowska, Leszek Perth, Józef Ptaczek, Mirosława Pyzioł, Andrzej Romanowski, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki, Wojciech Sikora, Leszek Szaruga, Włodzimierz Sznarbachowski, Marcin Święcicki, Jacek Taylor, Władysław Terlecki, Bohdan Tomaszewski, Marek Tomaszewski, Jan Tyszkiewicz, Aleksander J. Wieczorkowski, Bogdan Żurek.

Dane teleadresowe:

skrytka pocztowa 64
PL 00-955 Warszawa 15
POLAND

e-mail: stowarzyszenie.rwe@gmail.com
strona internetowa: www.wolnaeuropa.pl 

*   *   *
Tekst został umieszczony również w Wikipedii

środa, 06 maja 2009
Spotkanie w Stowarzyszeniu Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE (20 maja 2009 r.)

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego zainaugurowało wznowienie działalności spotkaniem pt.: „Jak pamiętamy dziś o rocznicach? 1939 i 1989 rok w polskiej polityce historycznej”. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski (Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Prezes Honorowy Stowarzyszenia), Paweł Machcewicz (Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Muzeum II wojny światowej), Andrzej Krzysztof Kunert (historyk, znawca problematyki okresu II wojny światowej), Robert Kostro (Dyrektor Muzeum Historii Polski). O wznowieniu działalności Stowarzyszenia mówił Jacek Taylor. Spotkanie poprowadził Mariusz Kubik.

 


*   *   *

Od lewej: Robert Kostro, Andrzej K. Kunert, Władysław Bartoszewski, Paweł Machcewicz, Mariusz Kubik
Radio Café, Warszawa, 20 maja 2009 r.
Fot. © Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Od lewej: Andrzej K. Kunert, Władysław Bartoszewski, Paweł Machcewicz, Mariusz Kubik
Radio Café, Warszawa, 20 maja 2009 r.
Fot. © Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

W 2009 r. klub mieszczący się w Radio Café nazwaliśmy imieniem założycielki Stowarzyszenia - Aliny Perth-Grabowskiej
Fot. © Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

piątek, 24 kwietnia 2009
Spotkanie inauguracyjne - FOTOGALERIA

Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)

20 maja 2009 r.

Fot. © Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl

.
.
.
Jacek Taylor, Mariusz Kubik
Od lewej: Andrzej K. Kunert, Władysław Bartoszewski,
Paweł Machcewicz, Mariusz Kubik
Władysław Bartoszewski
.
o. Maciej Zięba
Bohdan Tomaszewski z małżonką Izabellą
.
.
.
Jacek Bocheński
Wieczór poświęcony Jerzemu Giedroyciowi i paryskiej "Kulturze"

Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)

13 września 2010 r.

Fot. © Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl

 

.

Andrzej Mietkowski, Rafał Habielski

.

Stefan Bratkowski, Jacek Bocheński, Jerzy Surdykowski, Mariusz Kubik

.

Zdzisław Kudelski, Piotr Mitzner, Rafał Habielski

.

Zbigniew Bujak, Halina Bortnowska, Jacek Bocheński

.

Jerzy Surdykowski, Stefan Bratkowski, Halina Grzecznarowska-Szpilman

.

Andrzej Wielowieyski, Joanna Skórnicka

.

Tomasz Jastrun, Jerzy Pomianowski

.

Rafał Habielski, Andrzej Wielowieyski

.

..

.

Tomasz Jastrun, Zdzisław Kudelski, Jerzy Pomianowski, Rafał Habielski, Mariusz Kubik.

.

Zdzisław Kudelski, Jerzy Pomianowski, Rafał Habielski

.

.

Zbigniew Bujak, Marek Rapacki

.

Bolesław Sulik

.

Jerzy Pomianowski, Andrzej Wielowieyski

.

Zbigniew Bujak, Bolesław Sulik

.

Zdzisław Kudelski, Andrzej Peciak, Rafał Habielski

.

Zbigniew Bujak, Jerzy Surdykowski, Tomasz Jastrun

.

Mariusz Kubik, Zdzisław Kudelski

.

Mariusz Kubik, Jerzy Pomianowski

© Maciej Morawski
Paryż
2007-2017

* * *

WYDAWCA SERWISU:

© Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl

ADMINISTRATOR SERWISU:

Mariusz Kubik / Stowarzyszenie RWE

Treść niniejszego bloga jest wyrazem prywatnych poglądów autora, nie będących stanowiskiem i opiniami wydawcy oraz administratora serwisu.